Grey Goose La Poire

Grey Goose La Poire

Grey Goose La Poire  喜歡吃生蠔的朋友,除了喝一杯清爽的Chablis以外,有試過用伏特加去配襯嗎?傳統那些偏向豪邁凜冽的當然不是好選擇,但新派那些優雅型的伏特加卻能好好配搭,例如來自法國的Grey Goose伏特加,採用法國小麥釀造,經過5次蒸餾,口感更細緻幼滑。 最近,除了原味及橙味,還新增了Grey Goose La Poire梨味Grey Goose,淨飲外也適合用來調配雞尾酒,例如這杯Grey Goose La Poire...